Đáp ứng nghiệp vụ thu học phí, các khoản tự nguyện, đóng góp tại các trường

Ngày tạo: 17/10/2017 2:06:56 CH - Số lần đọc: 1178
1. Tự động lập dự toán thu phí cho năm học theo khoản thu, khối, lớp; Tự động tính tổng số tiền phải thu theo đợt thu, khoản thu, khối, lớp.2. Theo dõi chặt chẽ tình hình thu học phí và các khoản đóng góp của phụ huynh theo từng lớp/học sinh; lớp nào đã thu đủ, lớp nào còn thiếu, học sinh nào chưa đóng để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở nộp phí đúng hạn.

3. Giáo viên thực hiện thu phí hộ cho kế toán theo từng học sinh hoặc cả lớp và chuyển lại danh sách cho kế toán.

4. Giám sát tình hình thu học phí, trả biên lai, hóa đơn và nộp tiền của giáo viên cho thủ quỹ, kế toán; Dễ dàng in biên lai hoặc hóa đơn thu học phí theo đúng quy định hiện hành.


5. Phụ huynh ngồi ở nhà cũng biết được tình hình đóng học phí của con mình ngay trên điện thoại di động: biết được phải đóng những khoản phí nào, khoản nào đã nộp, khoản nào chư nộp.

6. Đáp ứng tốt nghiệp vụ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

7. PGD/SGD chủ động xem danh sách được miễn giảm học phí của từng trường mà không cần đợi các trường gửi lên

8. Giúp PGD/SGD tự động tổng hợp kinh phí đã quyết toán hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CPThẻ:

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Lê Doãn Hợp
Ông Lê Doãn Hợp
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông
"Công ty MISA có 7 ưu điểm: Đầu tư và chọn nghề đúng đắn với thời đại; Tập hợp đội ngũ trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa; Xây dựng thương hiệu mạnh; Hiệu quả đầu tư cao; Đối nội- đối ngoại tốt, hợp tác trong nước và hội nhập quốc tế tốt; Chuyên môn hóa sâu; Nội bộ đoàn kết, hợp tác, chung sức xây dựng thương hiệu đơn vị tỏa sáng trong hiện tại."
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN