Thêm 3 đối tượng bắt buộc bắt buộc mua bảo hiểm y tế mà kế toán cần biết

Ngày tạo: 07/06/2019 1:51:37 CH - Số lần đọc: 552

Từ tháng 6/2019, Bảo Hiểm xã hội Việt Nam cho biết một số chính sách an sinh xã hội mới sẽ có hiệu lực. Đi kèm với đó, sẽ tăng thêm 3 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, kế toán cần biết để hỗ trợ tốt nhất cho các đối tượng này.

Những người không chuyên trách ở cấp xã


Trước đây, tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì đối tượng này không thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Những người không chuyên trách ở cấp xã chỉ được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). 

Ngân sách Nhà nước thực hiện khoán phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. 

Cụ thể: Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16 lần mức lương cơ sở; loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; loại 3 được khoán phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.
 
Hiện nay, theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ban hành ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1/2009 Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có hiệu lực từ ngày 25/6/2019. 
 
Thêm vào đó, mức lương cơ sở từ 1/7/2019 cũng tăng lên từ 1.390.000đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Việc tăng mức lương cơ sở đồng nghĩa với chế độ phụ cấp, chế độ BHXH, BHYT cũng tăng lên. 

đối tượng bảo hiểm y tế

Vận động viên đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển thể thao ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, từ 14/62019, vận động viên đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển thể thao ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi thôi làm vận động viên nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề. 
 
Các chế độ về tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu; BHXH;BHYT; BHTN; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;bảo hiểm khi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài và tiền thưởng theo thành tích thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập huấn, thi đấu.

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập


Theo Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập quy định, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập quy định, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên thiết bị, thí nghiệm được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể, đối tượng viên chức này được xếp lương từ bậc 1 (hệ số 2,1) đến bậc 10 (hệ số 4,89). Nếu tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019 thì mức lương có liên quan đến chế độ đóng, hưởng BHXH. Chính sách có hiệu lực chính thức từ 17/6/2019.

Để đảm bảo việc cập nhập tin tức cũng như được giải đáp các vấn đề cá nhân và các tổ chức quan tâm, các cá nhân, tổ chức có thể truy cập vào trang tin tức của MISA SME.NET để được cập nhập tin tức. Các cá nhân, tổ chức cũng có thể sử dụng dùng thử phần mềm MISA SME.NET 2019 tại đây. 
Thẻ: MISA SME.NET 2019, quy định BHYT mới, đối tượng BHYT, bảo hiểm y tế, phần mềm kế toán

Ý kiến khách hàng đối tác

 Ông Dương Long Thành
Ông Dương Long Thành
Tổng Giám đốc - Công ty CP Địa ốc Thắng Lợi
“Sử dụng AMIS.VN của MISA, công tác quản trị doanh nghiệp đã được hỗ trợ rất lớn, ngồi ở trụ sở chính, BLĐ có thể theo dõi được báo cáo kết quả kinh doanh của từng nhân viên, từng sàn giao dịch, từng dự án, giúp BLĐ có những quyết định, chính sách đúng đắn theo từng thời điểm của từng chiến dịch cũng như liên quan đến kế hoạch chung của công ty”
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN