Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục – đào tạo

Ngày tạo: 14/08/2019 10:49:00 SA - Số lần đọc: 40
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán – tài chính của các doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục – đào tạo: Quản lý doanh thu chưa thực hiện; Quản lý số tiền học phí theo từng khối lớp; Quản lý chi phí phải trả cho từng giáo viên; Quản lý phiếu ăn theo ngày của học sinh học bán trú.

phần mềm kế toán công ty giáo dục - đào tạo


1. Quản lý số tiền học phí của học sinh theo từng lớp, từng khối


quản lý số tiền học phí

2. Quản lý doanh thu chưa thực hiện


  • Chứng từ bán hàng
quản lý doanh thu chưa thực hiện

  • Chứng từ nghiệp vụ khác
quản lý chứng từ

3. Quản lý phiếu ăn theo ngày của học sinh học bán trú


quản lý phiêu ăn học sinh

4. Quản lý chi phí phải trả cho từng giáo viên


4.1 Theo dõi số tiết (buổi) ký hợp đồng và số tiết (buổi) đã dạy


quản lý số buổi dạy

4.2 Theo dõi chi phí đã trả, còn phải trả theo từng giáo viên


theo dõi chi phí phải trả giáo viên


Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ tài chính - kế toán của doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục - đào, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
dùng thử phần mềm


Thẻ: Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục – đào tạo, phần mềm kế toán cho công ty giáo dục, phần mềm kế toán lĩnh vực giáo dục, phần mềm kế toán doanh nghiệp

Ý kiến khách hàng đối tác

PGS.TS Đặng Thái Hùng
PGS.TS Đặng Thái Hùng
Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán - Kiểm toán, Bộ Tài chính kiêm Phó Chủ tịch Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam
"Phần mềm kế toán MISA luôn đồng hành với chế độ kế toán do Nhà nước ban hành, do đó tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như chi phí, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp. "
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN