Nhiệm vụ của kế toán chi phí doanh nghiệp sản xuất bao bì

Ngày tạo: 08/10/2019 10:47:47 SA - Số lần đọc: 19
Kế toán chi phí doanh nghiệp sản xuất bao bì với đặc thù giống với kế toán chi phí của các doanh nghiệp thương mại khác. Thêm vào đó, kế toán chi phí sản xuất bao bì cũng có những đặc điểm riêng. Dưới đây là nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất bao bì mà kế toán cần biết. 

Kế toán chi phí doanh nghiệp sản xuất bao bì là gì?


Kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất bao bì với nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù của công việc và yêu cầu của công tác quản lý, kế toán sản xuất bao bì có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp.

Kế toán chi phí trong doanh nghiệp bao bì cũng là người phụ trách hạch toán các loại tài khoản kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Kế toán chi phí trong doanh nghiệp bao bì cần thực hiện các phương pháp mà doanh nghiệp lựa chọn.

kế toán chi phí doanh nghiệp sản xuất bao bì

Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp sản xuất bao bì


Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất bao bì cần thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của từng khoản chi phí, tình hình thực hiện kế hoạch và định mức chi phí trong doanh nghiệp sản xuất bao bì.

- Thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết chi phí theo từng yếu tố, từng khoản mục và địa điểm phát sinh chi phí.

- Xác định tiêu thức phân bổ và phân bổ chi phí kinh doanh cho hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ và hàng còn lại chưa tiêu thụ trong trường hợp doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh và lượng hàng hóa tồn kho cuối kỳ lớn.

- Kế toán chi phí doanh nghiệp sản xuất bao bì cần cung cấp đầy đủ các số liệu cho việc kiểm tra phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi phí của doanh nghiệp.

Quy trình kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành doanh nghiệp sản xuất bao bì


Bước 1: Tập hợp các chi phí có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng tính giá thành theo 3 khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT), Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT), Chi phí SX chung (CP SXC)

Bước 2: Phân bổ chi phí SXC, CPNCTT mà không tập hợp riêng được cho từng đối tượng tính giá thành theo một trong những tiêu thức phân bổ như (Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp…)

Bước 3: Cuối kỳ tính giá thành, Kế toán sử dụng một trong các phương pháp tính giá thành (Phương pháp giản đơn; Phương pháp hệ số; Phương pháp tỷ lệ…) để có cách tính giá thành cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Bước 4: Xác định sản phẩm hoàn thành trong kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ của kỳ tính giá thành

Bước 5: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo một trong các phương pháp phù hợp (Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương..).

Bước 6: Tính giá thành của từng loại sản phẩm hoàn thành trong kỳThẻ: phần mềm kế toán, phần mềm kế toán MISA SME.NET, phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, MISA SME.NET

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Nguyễn Thị Cúc
Bà Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế VN
“MISA là doanh nghiệp Công nghệ thông tin uy tín và cũng là 1 trong 4 đơn vị đầu tiên được Tổng cục Thuế tin cậy, thẩm định phần mềm kế toán MISA SME.NET đủ điều kiện đáp ứng Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Tôi cũng đánh giá rất cao tính luôn tiên phong trong các ứng dụng tiên tiến của MISA như việc tích hợp và sử dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp kế khai và nộp thuế qua mạng...”
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN