Thông tin đơn vị

Trường thông tin Địa chỉ bên trên bắt buộc phải nhập đúng theo địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đẩy đủ phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
Để MISA cấp GPSD cho quý khách được chính xác, quý khách vui lòng cung cấp đúng thông tin về Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, địa chỉ của doanh nghiệp.
Thông tin chủ doanh nghiệp

Thông tin người liên hệ

Giấy phép sử dụng phần mềm sẽ được gửi tới địa chỉ email này.