Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT
Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Mua mới
1 năm
Dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN thời hạn sử dụng 1 năm
1.100.000 VNĐ Năm
2 năm
Dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN thời hạn sử dụng 2 năm
2.000.000 VNĐ Năm
3 năm
Dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN thời hạn sử dụng 3 năm
2.850.000 VNĐ Năm