Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT
Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí thuê bao nghiệp vụ hàng năm
Quản lý học sinh dành cho Trường

Thực hiện các nghiệp vụ quản lý học sinh theo từng khối trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT
+ Đối với trường Tiểu học, THCS, THPT: Tuyển sinh, Quản lý hồ sơ, Quản lý học tập – rèn luyện, Xét tốt nghiệp, Quản lý biến động (chuyển trường/lớp, nghỉ học, bỏ học), Quản lý học nghề/ môn học tự chọn, Quản lý y tế và bảo hiểm, Thông báo kết quả học tập cho phụ huynh.
+ Đối với trường Mầm non: Quản lý nhóm lớp, Quản lý khẩu phần dinh dưỡng, Quản lý y tế, Xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non,...

12.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Quản lý thiết bị dành cho Trường

Thực hiện các nghiệp vụ quản lý thiết bị theo từng khối trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT
- Thực hiện nghiệp vụ ghi tăng/ giảm thiết bị, theo dõi mất/ hỏng/ thanh lý, kiểm kê thiết bị, theo dõi sửa chữa thiết bị, theo dõi tình hình mượn, trả thiết bị và lịch sử sử dụng phòng học chức năng.
- Theo dõi danh sách thiết bị theo từng loại, môn học, tình trạng thiết bị.

8.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Quản lý Khoản thu dành cho Trường

Thực hiện các nghiệp vụ quản lý khoản thu theo từng khối trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT
- Lập kế hoạch thu học phí, theo dõi các khoản thu phí theo từng đợt, theo dõi miễn giảm học phí, các khoản trừ phí, thu phí theo lớp/ theo từng học sinh...
- Giáo viên thực hiện thu phí hộ cho kế toán theo từng học sinh hoặc cả lớp và chuyển lại danh sách cho kế toán.
- Thông báo tình hình thu phí cho phụ huynh học sinh.


8.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Quản lý thư viện dành cho Trường

Thực hiện các nghiệp vụ quản lý thư viện theo từng khối trường: Tiểu học, THCS, THPT
- Giúp thủ thư thực hiện các nghiệp vụ quản lý thư viên: Quản lý tài liệu, biên mục, sách-tạp chí, quản lý lưu thông, quản lý bạn đọc.
- Ứng dụng mã vạch trong quản lý thẻ thư viện, quản lý mượn, trả và kiểm kê sách.
- Cung cấp đầy đủ Sổ sách, báo cáo theo chuẩn Thư viện.

8.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Quản lý CCVC dành cho Trường

Thực hiện các nghiệp vụ nghiệp vụ quản lý  Cán bộ, CCVC  theo từng khối trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT
- Giúp quản lý hồ sơ giáo viên, cán bộ
- Quản lý hợp đồng lao động
- Đánh giá xếp loại giáo viên, cán bộ
- Đầy đủ các mẫu báo cáo về quản lý cán bộ, giáo viên theo đúng chuẩn PMIS của ngành GĐ&ĐT12.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Quản lý Học sinh dành cho SGD/PGD

- Tự động tổng hợp báo cáo giáo dục toàn ngành, xuất khẩu báo cáo EMIS nộp cho cấp trên.
- Tiếp nhận kế hoạch tuyển sinh và danh sách xét tốt nghiệp của các trường.
- Theo dõi tình hình học tập và giảng dạy tại các trường.
- Thống kê nhanh được tổng số học sinh, tổng số giáo viên theo địa bàn và theo cấp học.
- Theo dõi danh sách học sinh được miễn giảm học phí, tổng hợp kinh phí đã quyết toán hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí.
- Quản lý tài liệu, văn bản đi đến, kho phim, kho ảnh, trang thông tin nội bộ và website

15.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Quản lý thiết bị dành cho SGD/PGD
- Theo dõi tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị dạy học tại các trường.
- Tra cứu trực tuyến trang thiết bị dạy tại các trường.
- Tổng hợp đề nghị mua sắm và báo cáo thiết bị toàn ngành.
15.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Quản lý CCVC dành cho SGD/PGD
- Tra cứu trực tuyến hồ sơ giáo viên, cán bộ
- Tổng hợp báo cáo chuyên môn của ngành GĐ&ĐT theo chuẩn PMIS

15.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Nghiệp vụ quản lý Khoản thu dành cho SGD/PGD
- Tra cứu tình hình thu phí, các khoản thu khác của tất cả các đơn vị trực thuộc theo khoản thu, từng lớp, từng trường
- Đáp ứng báo cáo: Tổng hợp kinh phí đã quyết toán hỗ trợ CP học tập và miễn giảm học phí; Danh sách miễn giảm các khoản phí…15.000.000 VNĐ Gói/ đơn vị
Phí thuê bao và sử dụng phần mềm từ năm thứ 2
Trường chỉ triển khai 01 nghiệp vụ
Phí thuê bao sử dụng phần mềm QLTH.VN từ năm thứ hai trở đi nếu chỉ triển khai một nghiệp vụ (Quản lý Thiết bị hoặc Quản lý Học sinh hoặc Quản lý Khoản thu hoặc Quản lý Thư viện hoặc Quản lý Cán bộ, CCVC)
Chi phí bảo trì phần mềm và đặt dữ liệu trên trung tâm dữ liệu. 
2.000.000 VNĐ Đơn vị/Năm
Áp dụng Trường mỗi nghiệp vụ từ thứ 02 trở đi

Phí thuê bao sử dụng phần mềm QLTH.VN từ năm thứ hai trở đi khi triển khai từ nghiệp vụ thứ 2 trở lên (Quản lý Thiết bị, Quản lý Học sinh, Quản lý Khoản thu, Quản lý Thư viện, Quản lý Cán bộ, CCVC) 

Chi phí bảo trì phần mềm và đặt dữ liệu trên trung tâm dữ liệu.

1.000.000 VNĐ Nghiệp vụ/Đơn vị/Năm
PGD/SGD chỉ triển khai 01 nghiệp vụ
Phí thuê bao sử dụng phần mềm QLTH.VN từ năm thứ hai trở đi nếu chỉ triển khai một nghiệp vụ (Quản lý Thiết bị hoặc Quản lý Học sinh hoặc Quản lý Cán bộ, CCVC hoặc Khoản thu) 
Chi phí bảo trì phần mềm và đặt dữ liệu trên trung tâm dữ liệu.
4.000.000 VNĐ Đơn vị/Năm
PGD/SGD triển khai từ nghiệp vụ thứ 02 trở đi
Phí thuê bao sử dụng phần mềm QLTH.VN từ năm thứ hai trở đi khi triển khai từ nghiệp vụ thứ 2 trở lên (Quản lý Thiết bị, Quản lý Học sinh, Quản lý Khoản thu, Quản lý Cán bộ, CCVC).
Chi phí bảo trì phần mềm và đặt dữ liệu trên trung tâm dữ liệu.
1.000.000 VNĐ Nghiệp vụ/Đơn vị/ năm
Dịch vụ đào tạo
Triển khai tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày cho tối đa 02 người/đơn vị
1.000.000 VNĐ Đơn vị/Khóa
Triển khai trực tiếp tại đơn vị

Hướng dẫn sử dụng 01 nghiệp vụ (Quản lý học sinh hoặc Thiết bị hoặc Khoản thu hoặc Thư viện hoặc Cán bộ, CCVC) trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. 

(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn ở cho cán bộ MISA.


4.000.000 VNĐ Đơn vị/ Khóa/ nghiệp vụ