Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT
Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí thuê bao nghiệp vụ hàng năm
Khởi tạo tên miền

Mô tả: Khởi tạo lần đầu tiên cho 01 tên miền (*.cukcuk.vn) khi sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng CUKCUK.VN
Đối tượng sử dụng: Áp dụng đối với tất cả nhà hàng/quán hoặc chuỗi nhà hàng/quán.

1.000.000 VNĐ Tên miền/lần
Gói thuê bao sử dụng phần mềm
Standard

Đối tượng sử dụng: Chủ quán, Quản lý, Thu ngân, Nhân viên phục vụ, Nhân viên Bếp/Bar, Nhân viên bê món
Không giới hạn số lượng người dùng
Chỉ áp dụng đối với nhà hàng/quán không có chi nhánh

199.000 VNĐ Gói/Nhà hàng (quán)
Professional

Đối tượng sử dụng: Chủ quán, Quản lý, Thu ngân, Nhân viên phục vụ, Nhân viên Bếp/Bar, Nhân viên bê món
Không giới hạn số lượng người dùng
Chỉ áp dụng đối với nhà hàng/quán không có chi nhánh

299.000 VNĐ Gói/Nhà hàng (quán)
Enterprise
Áp dụng đối với các nhà hàng/quán có nhiều chi nhánh
Thêm 1 chi nhánh: 299.000 đồng/chi nhánh/tháng
Đối tượng sử dụng: Chủ quán, Quản lý, Thu ngân, Nhân viên phục vụ, Nhân viên Bếp/Bar, Nhân viên bê món
Không giới hạn số lượng người dùng
299.000 VNĐ Gói/Nhà hàng (quán)
Dịch vụ đào tạo: Mỗi khóa chỉ đào tạo chuyên sâu về một mảng nghiệp vụ: Kế toán, hoặc Nhân sự, hoặc Bán hàng, hoặc Quản trị sản xuất
Đào tạo tập trung

Mô tả: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 01 ngày tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
Đối tượng sử dụng: Áp dụng đối với tất cả mọi khách hàng có nhu cầu đăng ký dịch vụ đào tạo tập trung

950.000 VNĐ Người/ Khóa
Đào tạo trực tiếp tại nhà hàng (quán)

Mô tả: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại nhà hàng (quán) trong 01 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc
đào tạo.
Đối tượng sử dụng: Áp dụng đối với tất cả mọi khách hàng có nhu cầu đăng ký dịch vụ đào tạo riêng cho khách hàng trực tiếp tại nhà hàng (quán)

4.950.000 VNĐ Nhà hàng (quán)/ Khóa