Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng: 19008677
Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí thuê bao nghiệp vụ hàng năm
Phí khởi tạo và sử dụng cho đơn vị trực thuộc năm đầu tiên

Phần mềm QLTS cho đơn vị trực thuộc tổng hợp báo cáo tài sản của đơn vị mình.

8.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Phí khởi tạo và sử dụng dành cho đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính năm đầu tiên

Phần mềm QLTS dành cho đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính (Sở Y tế, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục, Phòng Tài chính…) tổng hợp báo cáo tài sản của toàn ngành, toàn địa phương


20.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Dịch vụ Đào tạo/Triển khai/Thay đổi GPSD
Đào tạo tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày cho tối đa 02 người/đơn vị
1.000.000 VNĐ Đơn vị
Đào tạo tại đơn vị

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.
(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.


4.000.000 VNĐ Đơn vị
Phí thuê bao và sử dụng phần mềm từ năm thứ 2
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 dành cho đơn vị trực thuộc
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.2.000.000 VNĐ Đơn vị/năm
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 dành cho đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính

Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.

4.000.000 VNĐ Đơn vị/Năm
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN