Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT
Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho đơn vị trực thuộc
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức dành cho đơn vị trực thuộc năm đầu tiên
Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức dành cho đơn vị trực thuộc thực hiện:
  • Quản lý hồ sơ Cán bộ, Công chức, Viên chức, lao động hợp đồng.
  • Quản lý ký kết hợp đồng lao động.
  • Theo dõi kết quả đánh giá, xếp loại.
  • Cho phép điều chuyển, chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
  • Đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu báo cáo theo quy định.
12.000.000 VNĐ Gói/đơn vị
Phí thuê bao phần mềm hàng năm từ năm thứ 2 trở đi
Phí thuê bao sử dụng phần mềm hàng năm bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
3.000.000 VNĐ Đơn vị/năm
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho đơn vị chủ quản
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức dành cho đơn vị chủ quản năm đầu tiên
Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức dành cho các đơn vị chủ quản thực hiện:
  • Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.
  • Tổng hợp báo cáo cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, toàn địa phương.
20.000.000 VNĐ Gói/đơn vị
Phí thuê bao phần mềm hàng năm từ năm thứ 2 trở đi
Phí thuê bao sử dụng phần mềm hàng năm bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
4.000.000 VNĐ Đơn vị/năm
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho cơ quan nội vụ
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức dành cho cơ quan nội vụ năm đầu tiên
Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức dành cho các cơ quan nội vụ thực hiện:
  • Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.
  • Tổng hợp báo cáo cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, toàn địa phương.
20.000.000 VNĐ Gói/đơn vị
Phí thuê bao phần mềm hàng năm từ năm thứ 2 trở đi
Phí thuê bao sử dụng phần mềm hàng năm bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
4.000.000 VNĐ Đơn vị/năm
Dịch vụ Đào tạo/ Triển khai
Đào tạo tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương từ 2 – 5 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
1.000.000 VNĐ Đơn vị/khóa
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.
(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn ở cho cán bộ MISA.
4.000.000 VNĐ Đơn vị/khóa
Lưu ý:
 
- Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
- Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
- Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 (gói gia hạn) sau khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói gia hạn, mức phí được tính bằng 110% mức phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán mới nghiệp vụ/thuê bao đó. Thời gian hiệu lực của gói gia hạn mới được tính từ thời điểm hết hạn trước đó. Chính sách này áp dụng cho thuê bao hết hạn từ ngày 01/11/2019 trở đi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách