Giỏ hàng (0)
Giỏ hàng (0)
Giỏ hàng (0)
Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Đăng ký phần mềm kế toán HCSN MISA MIMOSA.NET 2019
1. Thông tin đơn vị đăng ký
Tên đơn vị *
Mã QHNS *
Địa chỉ *
Tỉnh/ Thành phố *
Quận/ Huyện *
Phường/ Xã *
Đơn vị chủ quản *
Số điện thoại *
Fax
Email *
Người đại diện *
Chức vụ *
Mobile *
Giống với người đại diện
Người liên hệ *
Chức vụ *
Mobile *
2. Đăng ký sản phẩm dịch vụ (Quý khách tích chọn vào sản phẩm, dịch vụ)
Chúng tôi đồng ý đăng ký với Công ty cổ phần MISA:
Sản phẩm/Dịch vụ Số lượng Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
Mua mới phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2019
Spin UpSpin Down 10.000.000 -
Nâng cấp phần mềm kế toán HCSN từ các phiên bản cũ lên MISA Mimosa.NET 2019
Spin UpSpin Down 5.000.000 -
Phí bảo trì phần mềm hàng năm (Áp dụng với đơn vị đang sử dụng từ phiên bản MISA Mimosa.NET 2017 – đơn vị trả phí bảo trì không phải trả phí nâng cấp)
Spin UpSpin Down 3.000.000 -
Đăng ký tham gia khóa đào tạo sử dụng phần mềm theo hình thức tập trung
Spin UpSpin Down 2.000.000 -
Đăng ký đào tạo sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị
Spin UpSpin Down 4.000.000 -
Tổng tiền
3. Đơn vị xác nhận thanh toán
Chúng tôi đồng ý thanh toán cho MISA tổng số tiền là:    Mười triệu đồng chẵn
4. Chuyển giao sản phẩm dịch vụ
Ngày
Giờ
(Quý khách vui lòng ghi rõ thời gian mong muốn nhận chuyển giao sản phẩn đối với trường hợp đăng ký đào tạo sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị)
Địa điểm đăng ký đào tạo tập trung  (Không bắt buộc)