Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Kiểm toán nhà nước khu vực VII: 10 năm vững bước trên chặng đường phát triển

Ngày tạo: 31/10/2017 11:15:32 CH - Số lần đọc: 666
Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VII được thành lập ngày 26/10/2007 theo Quyết định số 08/2007/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước, có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của 6 tỉnh miền núi phía bắc là Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. 


Tập thể cán bộ, công chức, Kiểm toán viên, người lao động của KTNN khu vực VII
 
Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, sự phối hợp và giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị trong Ngành, các địa phương trên địa bàn; cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động, KTNN khu vực VII đã có bước phát triển vững mạnh và đạt được những thành tựu đáng khích lệ.
 
10 năm chủ trì và phối hợp hoàn thành 59 cuộc kiểm toán 
 
Những ngày đầu mới thành lập, KTNN khu vực VIIchỉ có 03 cán bộ được Tổng Kiểm toán nhà nước điều động và bổ nhiệm. Đến nay, đơn vị đã hoàn thiện được bộ máy tổ chức với 64 công chức, kiểm toán viên và người lao động, trong đó có 05 Kiểm toán viên và Chuyên viên chính, 49 Kiểm toán viên và Chuyên viên, 10 lao động hợp đồng. Về trình độ chuyên môn: có 54 người có trình độ đại học và trên đại học, chiếm 85%, trong đó: có 2 tiến sĩ, 12 thạc sỹ, 40 cử nhân và kỹ sư.
 
Cùng với sự phát triển về lực lượng, số lượng và quy mô các cuộc kiểm toán của đơn vị tăng dần qua từng năm. Nếu trong giai đoạn 2008 - 2010, hàng năm KTNN khu vực VII thực hiện từ 1 đến 3 cuộc kiểm toán và phải tăng cường Kiểm toán viên từ các KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực I thì từ năm 2011 đến nay, đơn vị đã chủ động thực hiện nhiệm vụ với số lượng các cuộc kiểm toán tăng dần, loại hình kiểm toán đa dạng, phong phú. 
 
Qua 10 năm, KTNN khu vực VII đã chủ trì và phối hợp hoàn thành 59 cuộc kiểm toán với trên 450 lượt đơn vị được kiểm toán, gồm: 37 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, 21 cuộc kiểm toán chuyên đề, 01 cuộc kiểm toán của Tổng Công ty giấy và phối hợp với KTNN chuyên ngành II thực hiện kiểm toán Chuyên đề trái phiếu Chính phủ. Kết quả: đã kiến nghị xử lý tài chính 7.212 tỷ đồng, trong đó: Nộp NSNN các khoản xác định tăng thêm: 498 tỷ đồng; xuất toán, thu hồi nộp NSNN chi sai chế độ: 69 tỷ đồng; giảm thanh toán, giảm trừ dự toán năm sau: 1.818 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác: 4.827 tỷ đồng.
 
Kết quả kiểm toán các năm sau đều tăng so với các năm trước, trong đó, năm 2015 tăng 82,5% so với năm 2014, năm 2016 tăng 124% so với năm 2015. Qua kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, điều chỉnh nhiều văn bản quản lý điều hành thu, chi NSNN, quản lý các Chương trình Mục tiêu quốc gia chưa phù hợp với các luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, giúp đơn vị được kiểm toán khắc phục tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý NSNN, tài chính doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ...  góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính minh bạch trong quản lý tài chính công, tài sản công của các địa phương trên địa bàn. Các Báo cáo kiểm toán đã cung cấp thông tin đáng tin cậy và là kênh thông tin quan trọng giúp Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện giám sát và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
 
Công tác xây dựng Kế hoạch kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán luôn được đổi mới. Đề cương khảo sát ngày càng được cải tiến, rút gọn để tạo điều kiện cho địa phương thu thập thông tin. Năm 2012, KTNN khu vực VII đã chủ trì phối hợp với các đơn vị trong ngành xây dựng Đề cương kiểm toán Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP làm căn cứ để Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và thống nhất thực hiện trong toàn ngành. Thông qua hoạt động thực tiễn, đơn vị đã tích cực đóng góp ý kiến trong việc bổ sung, sửa đổi, cập nhật và hoàn thiện hệ thống hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán, văn bản quản lý và biểu mẫu hồ sơ kiểm toán. 
 
Đội ngũ công chức, Kiểm toán viên có bản lĩnh và phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp
 
Cùng với sự phát triển của tổ chức bộ máy, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được thành lập, không ngừng được củng cố đã dần đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường chính trị tư tưởng và tình yêu ngành, yêu nghề, đảm bảo dân chủ ở cơ sở, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, Kiểm toán viên và người lao động.
 
Chi bộ đảng KTNN khu vực VII được thành lập năm 2007 với 3 đảng viên, đến tháng 9/2016 Đảng bộ KTNN khu vực VII được thành lập với 35 đảng viên, chiếm 55% trên tổng số công chức và người lao động của đơn vị. 
 
Trong 10 năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Chi ủy, Đảng ủy KTNN khu vực VII xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là yếu tố quyết định trong việc xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm toán viên có đủ bản lĩnh và phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong mọi hoạt động chuyên môn cũng như đoàn thể và các phong trào xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”.
 
Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền, Chi bộ, Đảng bộ được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2011 và 2012, Chi bộ KTNN khu vực VII được công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Đồng chí Bí thư chi bộ được Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chọn là 1 trong 500 Bí thư chi bộ tiêu biểu trong năm 2011. 
 
Công đoàn cơ sở KTNN khu vực VII đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức và người lao động;Tích cực hoạt động công tác xã hội. Cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Công đoàn KTNN và Công đoàn các đơn vị trong ngành, trong 10 năm, Công đoàn KTNN khu vực VII đã tạo được nguồn kinh phí chi cho hoạt động xã hội, với tổng trị giá 900 triệu đồng, như: quyên góp được hơn 290 triệu đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo”; Tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại Yên Bái, Điện Biên, Sơn La; Tặng 10 sổ tiết kiệm cho trẻ em nghèo tại Lào Cai trị giá 100 triệu; Xây dựng 09 nhà tình nghĩa cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng với số tiền đóng góp lên đến 510 triệu, trong đó, trong 02 năm 2016 –2017, Công đoàn KTNN khu vực VII đã tổ chức xây dựng được 07 nhà tình nghĩa.
 
Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh KTNN khu vực VII đến nay có 18 đoàn viên. Là lực lượng trẻ, có trình độ chuyên môn tốt, tích cực trong học tập, bồi dưỡng về chuyên môn và tu dưỡng đạo đức, Đoàn thanh niên đã thể hiện vai trò xung kích trong các phong trào hoạt động chuyên môn cũng như trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động vì cộng đồng, như: tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái; Hàng năm tổ chức dâng hương tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Năm 2016, Chi đoàn KTNN khu vực VII đã được Đoàn thanh niên KTNN công nhận là Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội tình nguyện và nghiên cứu khoa học. 
 
Tích cực chủ động phối hợp công tác với các địa phương trên địa bàn kiểm toán
 
Từ năm 2009 đến nay, KTNN đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với thường trực HĐND, UBND tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, và Phú Thọ. Hoạt động của các Bên trong công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở tuân theo pháp luật của Nhà nước và quy định của các Bên tham gia quy chế đã đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác phối hợp khá chặt chẽ, đi vào thực tiễn, trọng điểm đảm bảo mục tiêu đề ra.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối tham mưu tổ chức thực hiện Quy chế giữa KTNN với thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh trên địa bàn, KTNN khu vực VII luôn tích cực, chủ động trong phối hợp công tác với các tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cũng như trong hoạt động giám sát, quản lý và điều hành ngân sách địa phương. Đơn vị thường xuyên thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán, cung cấp thông tin kiểm toán phục vụ quản lý, chỉ đạo và giám sát của địa phương; kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình kiểm toán tại địa phương và đơn vị được kiểm toán. 
 
Trong thời gian thực hiện kiểm toán, lãnh đạo KTNN khu vực VII đã trực tiếp làm việc với một số đơn vị được kiểm toán nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Đoàn kiểm toán, phong cách, thái độ làm việc của Kiểm toán viên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động đoàn kiểm toán và quy tắc ứng xử kiểm toán viên theo quy định của ngành. 
 
Qua công tác kiểm toán, KTNN khu vực VII đã đánh giá, chỉ ra được các mặt tích cực của các địa phương trong công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của các cấp ngân sách và đơn vị sử dụng ngân sách cũng như những hạn chế, sai sót cần khắc phục. Trên cơ sở đó đã có kết luận, kiến nghị xác đáng, phù hợp, kịp thời góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương. Các kết luận, kiến nghị kiểm toán là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh lập Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, là kênh thông tin quan trọng để HĐND tỉnh dụng kết trong quá trình thẩm tra, quyết định thông qua quyết toán NS, dự toán và phân bổ NS năm sau. Qua hoạt động kiểm toán đã đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, kế toán nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.Thẻ: kiểm toán, kiểm toán nhà nước, tổng kiểm toán, hồ đức phớc, Phần mềm kế toán, phần mềm kế toán doanh nghiệp, phần mềm kế toán online

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Lê Đình Thu
Ông Lê Đình Thu
Giám đốc Sở Tư pháp, Điện Biên
“Phần mềm HOTICH.VN giải quyết được nhiều vướng mắc trong công tác đăng ký hộ tịch hiện nay. Có phần mềm cán bộ quản lý sẽ giảm gánh nặng rất lớn, thay vì quản lý bằng tay để ghi những thông tin của công dân vào sổ biểu thì nay thông tin được lưu trữ tập trung, dễ dàng tra cứu.”
Phần mềm kế toán MISA