Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Hướng dẫn cách tính giá thành trong sản xuất bao bì nhựa

Ngày tạo: 03/06/2019 3:10:13 CH - Số lần đọc: 1014
Đối với các doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa, nếu công ty sản xuất nhiều chai, lọ nhựa với các cỡ khác nhau thì sẽ thực hiện tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ. Trường hợp nếu doanh nghiệp sản xuất cả chai, lọ nhựa, bao bì nhựa... theo nhiều loại khác nhau thì sẽ được áp dụng phương pháp hệ số. Dưới đây là một số hướng dẫn cách tính giá thành trong sản xuất bao bì nhựa.

1. Đối tượng tập hợp chi phí


Đối tượng tập hợp chi phí có thể là toàn bộ quá trình công nghệ hoặc từng giai đoạn của 1 quá trình. Với những sản phẩm sản xuất đơn chiếc hay theo đơn đặt hàng thì đối tượng là sản phẩm hoặc cả hợp đồng đó.

Kế toán lưu ý cần phân biệt giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành:
  • Đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quá trình công nghệ hoặc từng giai đoạn
  • Đối tượng tính giá thành là những sản phẩm hoàn thành của cả quá trình công nghệ hoặc từng giai đoạn công nghệ.

2. Phương pháp tính chi phí sản phẩm dở dang


Có rất nhiều phương pháp tính giá sản phẩm dở dang như theo chi phí định mức, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. Tuỳ đối tượng tính giá thành mà chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ phù hợp.

Theo phương pháp tính chi phí sản phẩm dở dang theo nguyên vật liệu trực tiếp thì giá trị sản phẩm dở dang được tính theo chi phí NVL trực tiếp, các chi phí khác coi như không có giá trị sản phẩm dở cuối kỳ.

Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ = [(Chi phí NVL dở dang đầu kỳ + chi phí NVL phát sinh trong kỳ)/ (Klượng sản phẩm hoàn thành + KL sản phẩm dở dang)] * Khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ]

Tuy nhiên phổ biến là hay áp dụng là phương pháp tính giá trị sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương:

Đối với phương pháp này: 

Chi phí NVL trực tiếp dở cuối kỳ = [(dở dang đầu kỳ + phát sinh trong kỳ)/ (sản phẩm hoàn thành + SP dở dang )] * khối lượng sản phẩm dở dang]

Còn lại các chi phí khác (nhân công, chi phí chung) tính theo công thức:

Dck =[(Dđk + Cn)/ (Qht + Q'd)] * Q'd
(Q'd = Qd x % hoàn thành)
Trong đó:
Dđk, Dck: Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ
Cn: chi phí phát sinh trong kỳ
Qht: Khối lượng sản phẩm hoàn thành
Qd: Khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ
Q'd khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ đã quy đổi ra khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương theo mức độ chế biến hoàn thành
form-news


Thẻ: Hướng dẫn cách tính giá thành trong sản xuất bao bì nhựa, tính giá thành trong sản xuất bao bì nhựa, cách tính giá thành trong sản xuất bao bì, phần mềm kế toán, phần mềm kế toán doanh nghiệp, phần mềm kế toán cho doanh nghiệp

Ý kiến khách hàng đối tác

Thầy Nguyễn Trần Vỵ
Thầy Nguyễn Trần Vỵ
Hiệu trưởng - trường Thăng Long Kidsmart
"Tôi có may mắn được làm quản lý cả trường công lập và trường dân lập và cũng có cơ hội tiếp cận nhiều phần mềm quản lý thiết bị.... Tuy nhiên, phần mềm QLTH.VN có nhiều tiện ích hơn. Phần mềm giúp quản lý thiết bị dạy học theo từng đầu mục, cập nhật, đánh giá sau mỗi thời gian hoạt động... Nói chung, phần mềm QLTH.VN hợp lý đối với quản lý các thiết bị dạy học cũng như việc sử dụng thiết bị dạy học hiện nay của giáo viên và nhà trường"
Phần mềm kế toán MISA