Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Kế toán chi phí là gì? Công việc của kế toán chi phí

Ngày tạo: 05/07/2019 5:28:48 CH - Số lần đọc: 3271
Kế toán chi phí có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Với tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp về xây dựng, xây lắp, giá thành sản phẩm là tiêu chí quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải quan tâm bởi nó phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất.


Tổng quan về kế toán chi phí


Kế toán chi phí thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với vấn đề của công ty, tổ chức, doanh nghiệp… Kế toán chi phí có nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù của công việc và yêu cầu của công tác quản lý.

Kế toán chi phí thực hiện hạch toán các loại tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp đã lựa chọn.

Đồng thời, vị trí kế toán kho đòi hỏi người làm kế toán cần tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm một cách khoa học, hợp lý, xác định giá thành và hạch toán giá thành sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

kế toán chi phí

Công việc của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất, loại hình sản xuất, đặc điểm của sản phẩm, yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp, để lựa chọn xác định đúng đắn đối tượng kế toán chi phí sản xuất, lựa chọn phương pháp tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Cũng từ đó xác định đối tượng tính giá thành cho phù hợp.

Trên cơ sở mối quan hệ giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành đã xác định để tổ chức áp dụng phương pháp tính giá thành cho phù hợp và khoa học.

Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học hợp lý trên cơ sở phân công rõ ràng trách nhiệm từng bộ phận kế toán có liên quan đặc biệt là bộ phận kế toán các yếu tố chi phí và tính giá thành sản phẩm.

Thực hiện tổ chức chứng từ, hạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản, sổ kế toán phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thu nhận, xử lý hệ thống hóa các thông tin về chi phí và giá thành của doanh nghiệp.

Thường xuyên kiểm tra thông tin về kế toán chi phí, và giá thành sản phẩm của các bộ phận kế toán có liên quan và bộ phận kế toán chi phí và giá thành sản phẩm.

Tổ chức lập và phân tích các báo cáo về chi phí, giá thành sản phẩm cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí, giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp ra được quyết định nhanh chóng và phù hợp với quá trình ản xuất kinh doanh.

Với việc thực hiện nhiều công việc liên quan đến báo cáo, hạch toán, sổ sách, chứng từ, kế toán chi phí cần luôn phải chắc chắn trong những việc làm của mình.
form-news
Thẻ: kế toán chi phí, công việc kế toán chi phí, kế toán doanh nghiệp, việc làm kế toán, MISA SME.NET, phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Huỳnh Bảo Toàn
Ông Huỳnh Bảo Toàn
Chuyên gia quảng bá công nghệ Microsoft tại Việt Nam
“MISA không chỉ ứng dụng hiệu quả những điểm mạnh của công nghệ hiện đại trong sản phẩm của mình mà hơn thế nữa MISA cũng đi tiên phong trong lĩnh vực Điện toán đám mây khi phát triển phần mềm như một ứng dụng dịch vụ. Vì thế khách hàng có những lựa chọn hợp lý với chi phí thích hợp”
Phần mềm kế toán MISA