Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Bộ báo cáo tài chính đầy đủ gồm có?

Ngày tạo: 31/01/2020 9:42:31 SA - Số lần đọc: 5289
Báo cáo tài chính là cụm từ quen thuộc với kể toán doanh nghiệp. Tuy nhiên đã có trường hợp kế toán thiếu sót khi lên báo cáo tài chính doanh nghiệp. Vậy bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì? Tài liệu nào cần có và không cần có trong Báo cáo tài chính? Dưới đây, bài viết sẽ liệt kê đầy đủ bộ tài liệu cho kế toán áp dụng theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

Chế độ kế toán hiện hành đã quy định rõ báo cáo tài chính gồm những gì. Vì vậy, kế toán doanh nghiệp cần phải căn cứ vào chế độ kế toán mà doanh nghiệp mình đang áp dụng để lập và nộp báo cáo tài chính các loại tương ứng cho cơ quan chức năng.
 
 

1. Báo Cáo Tài Chính đối với Doanh Nghiệp áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC

 
Vậy để hoàn thiện một bộ báo cáo tài chính thông tư 200 cần những gì?
Theo quyết định 200/2014/TT-BTC, tại điều 100 có quy định hệ thống báo cáo tài chính rõ ràng như sau:
 
Báo cáo tài chính (bắt buộc nộp) gồm:
 
+ Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01- DN
 
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : Mẫu số B02- DN
 
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DN
 
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DN
 
Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm:
 
– Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ:
 
+ Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu B 01a – DN
 
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu B 02a – DN
 
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu B 03a – DN
 
+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu B 09a – DN
 
– Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:
 
+ Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu B 01b – DN
 
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu B 02b – DN
 
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu B 03b – DN
 
+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu B 09a – DN
 
+ Biểu mẫu các loại BCTC theo Thông tư 200 bạn đọc tham khảo chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
 
 

2. Báo cáo Tài chính đối với Doanh nghiệp áp dụng thông tư 133/2016/TT-BTC

 
Theo quyết định 133/2016/TT-BTC, tại điều 100 có quy định hệ thống báo cáo tài chính rõ ràng như sau:

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng hoạt động giả định liên tục
 
• Báo cáo tài chính (bắt buộc nộp) gồm:
 
• Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01 – DNN
 
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : Mẫu số B02 – DNN
 
• Bản thuyết minh báo cáo tài chíh: Mẫu số B09 – DNN
 
• Báo cáo không bắt buộc nhưng khuyến khích lập:
 
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03 -DNN
 
Đối tượng áp dụng: Doanh Nghiệp vừa và nhỏ không đáp ứng hoạt động giả định liên tục
 
• Báo cáo tài chính (bắt buộc nộp) gồm:
 
• Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01 – DNNKLT
 
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : Mẫu số B02 – DNN
 
• Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNNKLT
 
• Báo cáo không bắt buộc nhưng khuyến khích lập:
 
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03 -DNN
 
Đối tượng áp dụng: Doanh Nghiệp siêu nhỏ
 
• Báo cáo tài chính (bắt buộc nộp) gồm:
 
• Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01 – DNSN
 
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : Mẫu số B02 – DNSN
 
• Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNSN
 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
 
Thẻ: phần mềm kế toán, phần mềm kế toán MISA SME.NET, phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, MISA SME.NET

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Hồ Thanh Tùng
Ông Hồ Thanh Tùng
Trưởng phòng - Tư pháp TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng
"Tôi đánh giá cao phần mềm HOTICH.VN có thể tự động tổng hợp báo cáo. Hơn nữa HOTICH.VN sẽ giúp huyện xây dựng được cơ sở dữ liệu điện tử về dân cư, rất cần thiết cho công tác quản lý của Phòng Tư pháp."
Phần mềm kế toán MISA