Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Phần mềm kế toán trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo

Ngày tạo: 11/02/2020 5:41:07 CH - Số lần đọc: 81
Doanh nghiệp dịch vụ truyền thông, quảng cáo thường gặp khó khăn trong theo dõi doanh thu, chi phí. Với phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ truyền thông quảng cáo, trong đó, phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ đặc thù như: Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng; xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho từng nguyên vậy liệu, công cụ hoặc kho hàng khuyến mãi; Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng; Cung cấp báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí; báo cáo tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí. Cho phép doanh nghiệp dễ dàng tính toán giá thành của hợp đồng, dịch vụ.
 
Phần mềm cho lĩnh vực truyền thông quảng cáo

 

 

1. Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng.

 
 
 
 

2. Xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho từng nguyên vật liệu, công cụ hoặc kho hàng khuyến mại

 
 
 
 

3. Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng

 
 
 
 

4. Cung cấp báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí; báo cáo tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí

 
 
 
 

5. Cho phép doanh nghiệp dễ dàng tính toán giá thành của các hợp đồng, dịch vụ

 
 
 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ của ngành truyền thông, quảng cáo. Phần mềm kế toán MISA giúp doanh nghiệp quản lý tốt và hiệu quả các công tác tài chính - kế toán của doanh nghiệp mình. 
dùng thử phần mềm


Thẻ: phần mềm kế toán, phần mềm kế toán MISA SME.NET, phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, MISA SME.NET, dùng thử phần mềm kế toán MISA

Ý kiến khách hàng đối tác

PGS.TS Trương Gia Bình
PGS.TS Trương Gia Bình
Chủ tịch VINASA
“Các sản phẩm phần mềm của MISA luôn bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, làm tốt công tác triển khai và hỗ trợ khách hàng nên số lượng khách hàng của MISA càng ngày càng đông. Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá rất cao việc MISA đã sớm chuyển dịch theo xu hướng làm Phần Mềm Như Một Dịch Vụ giúp doanh nghiệp có được dịch vụ thuận lợi với chi phí rất phù hợp.”
Phần mềm kế toán MISA