Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Hạch toán doanh thu xây dựng theo Thông tư 200

Ngày tạo: 07/04/2020 4:24:47 CH - Số lần đọc: 158
Nhằm hỗ trợ kế toán hiểu về cách thức hạch toán doanh thu trong kế toán xây dựng theo thông tư 200. Dưới đây là những hướng dẫn từng bước về cách thức thực hiện hạch toán, kế toán cần nắm rõ. 
 
 
Để hạch toán doanh thu trong kế toán xây dựng , kế toán cần thực hiện qua 3 bước sau:
 

Bước 1 - Hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán

 

1.1. Bảng thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn và quyết toán A-B

a) Bảng thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn
- Đặc điểm của hoạt động xây dựng là công trình trải qua nhiều giai đoạn, hạng mục Mỗi giai đoạn, mỗi hạng mục nhỏ, trước khi chuyển sang thi công giai đoạn tiếp theo nhà thầu phải trình Chủ đầu tư nghiệm thu và ký bảng KLHT và giá trị của giai đoạn đ là “Bảng thanh toán KTHT” đợt 1; 2; 3… cho đến đợt cuối
b) Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành công trình A-B
- Khi công trình được nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo “Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa và sử dụng”, nhà thầu (bên B) trình Chủ đầu tư (Bên A) bảng quyết toán này để thống nhất KLHT và giá trị công trình.
- Nếu thống nhất được (thường phải qua rất nhiều lần chỉnh sửa) hai bên A và B cùng ký và đóng dấu, vì thế gọi là Bảng quyết B (Đầy đủ là: Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành công trình)
 

1.2. Phê duyệt quyết toán A-B

- Đối với các công trình sử dụng vốn tự có của chủ đầu tư, Chủ đầu tư mới có quyền phê duyệt quyết toán, hoặc bản Thanh lý hợp đồng.
- Đối với các công trình sử dụng vốn Ngân sách thường là sở Tài Chính, hoặc từ UBND từ cấp huyện, thành phố trở lên mới có phê duyệt quyết toán. Kết quả phê duyệt làm Công trình có thể tăng hoặc giảm (thông thường là bị cắt giảm) so với quyết toán hai bên Nhà thầu và Chủ đầu tư đã ký trước đó.
 
 

Bước 2 – Xác định doanh thu trong kế toán xây dựng

Thời điểm ghi nhận doanh thu trong lĩnh vực xây dựng được xác định theo Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công việc 
*** Trình tự tiến hành như sau :
- Trước khi làm bạn cần chú ý xuất hóa đơn cùng với biên bản ngiệm thu
a) Đối với “Bảng thanh toán KLHT đợt 1; 2; 3.. :
Căn cứ giá trị khối lượng hoàn thành được A ký xác nhận đồng ý thanh toán trong bảng này thì xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư
b) Đối với bảng quyết toán KLHT công trình:
- Đối với các công trình sử dụng vốn tự có của Chủ đầu tư, đến đây coi như xong phần xác định doanh thu. Nhưng nếu bị Kiểm thanh tra, thì sẽ phải điều chỉnh DT theo kết quả của hai cơ quan này.
- Căn cứ vào bảng Quyết toán KLHT công trình (phải là bảng đã được hai bên A-B ký đóng dấu đầy đủ)
- Đối với các công trình sử dụng vốn Ngân sách: Khi có Quyết định phê duyệt quyết toán A-B của cấp có thẩm quyền, kết quả thanh tra, kiểm toán thì sẽ phải điều chỉnh DT theo quyết định PDQT này và kết quả của hai cơ quan thanh tra, kiểm toán một lần nữa
- Tổng hợp giá trị hóa đơn đã xuất từ đợt 1 đến đợt cuối, so với giá trị quyết toán A-B: còn bao nhiêu xuất nốt.
 

Bước 3- Hạch toán doanh thu xây dựng mới nhất theo TT 200 (Doanh nghiệp hạch toán theo khấu trừ)

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch
- Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:
+ Nợ các TK 111, 112, …
+ Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.
- Kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (không phải hoá đơn) do nhà thầu xác định tại thời điểm lập BCTC ghi:
+ Nợ TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
+ Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111).
Kế toán phải lập Hoá đơn GTGT, ghi:àCăn cứ vào Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình
+ Nợ các TK 111, 112, 131, …
+ Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111)
+ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.
- Căn cứ vào Hoá đơn GTGT được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch trong hợp đồng, ghi:
+ Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
+ Có TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
+ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
 
 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
 


Thẻ: phần mềm kế toán, phần mềm kế toán MISA SME.NET, phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, MISA SME.NET

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Nguyễn Thị Thanh Liễu
Bà Nguyễn Thị Thanh Liễu
- Trưởng phòng Giáo dục - Huyện Cầu Kè, Trà Vinh
"Tôi thấy phần mềm QLTH.VN mang lại nhiều tiện ích đối với phòng GD trong công tác quản lý các thiết bị trường học ở các nhà trường. Các biểu mẫu, báo cáo được tổng hợp tự động vì vậy phòng GD có sẵn số liệu để lập báo cáo cho UBND huyện và Sở GD một cách kịp thời. Trên cơ sở báo cáo đó, Phòng GD có căn cứ tham mưu về cho UBND huyện cũng như Sở GD xin cung cấp trang thiết bị thêm cho các trường một cách chính xác và phù hợp với thực tế của từng trường. "
Phần mềm kế toán MISA